Міжнародна наукова сесіяІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ МАШИН

23-24 березня 2017

За участю Туркменського сільськогосподарського університету імені С.А.Ніязова

Завантажити програму

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ МАШИН

23-24 березня 2017

За участю Туркменського сільськогосподарського університету імені С.А.Ніязова

Міжнародні науково-практичні конференції
За участю Туркменського сільськогосподарського університету імені С.А.Ніязова
що проводяться на базі ННІ технічного сервісу ХНТУСГ ім.П.Василенка:

Конференція

Сучасні напрямки вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві

Конференція

Технічний сервіс машин для рослинництва

Конференція

Технологічні системи ремонтного виробництва

Конференція

Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу. Транспортні технології

Як це відбувалось на конференції 2015 року
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
на базі навчально-наукового інституту технічного сервісу

19-20 березня 2015 року провів Міжнародну наукову сесію «ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ МАШИН» присвячену 85-річчю університету.

В рамках роботи наукової сесії працювали чотири міжнародні науково-практичні конференції відповідно до проблематики профілюючих кафедр:

 • Науково-практична конференція “Сучасні напрямки вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві”;
 • Науково-практична конференція “Технічний сервіс машин для рослинництва”;
 • Науково-практична конференція “Технологічні системи ремонтного виробництва”;
 • Науково-практична конференція “Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу. Транспортні технології ”.

Мета наукової сесії: узагальнення вітчизняного та закордонного досвіду з дослідження, розроблення й впровадження конкурентоспроможних, ресурсозберігаючих проектів (технологій, способів реновації, створення нових матеріалів та технічних засобів) для інноваційного розвитку технічного сервісу машин АПК і визначення пріоритетних напрямків подальших досліджень.

Представленно для участі в конференції 192 доповіді. Серед них:

 • 48 докторів наук,
 • 170 кандидатів наук,
 • 37 аспірантів,
 • 10 інженерів.

При проведенні конференції була використана багатофункціональна платформа для дистанційного проведення on-line конференцій, яка дозволяє одночасно підтримувати понад тисячу учасників підключених з любої точки світу, де є доступ до мережі інтернет. Під час проведення учасники мали змогу не тільки переглядати та прослуховувати виступи, але й ставити запитання спікерам конференції як on-line, так і використовуючи чат, завантажувати свої презентації на віддалений сервер та скачувати на свої ноутбуки та планшети найбільш цікаві доповіді.

З'єднатись з секретарем конференції

 

Матеріали наукової сесії за бажанням авторів будуть опубліковані в 4-х тематичних випусках Вісника ХНТУСГ, який включено до переліку фахових видань МОН України, у міжнародному журналі Польської академії наук «MOTROL» та рекомендовані до друку в журналі «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспор-тного комплексів» (публікації безкоштовні).

Перелік видань:

 • «Технічні системи і технології тваринництва»(№181)
  Тел.: (057) 732-99-65, Е-mail: kaf_mtf@ukr.net

  Відп. Русальов Олександр Михайлович
 • «Технічний сервіс машин для рослинництва» (№182)
  Тел.:(057) 732-42-03, Е-mail: bleznyuk@ukr.net

  Відп. Блезнюк Олег Володимирович
 • «Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві» (№183)
  Тел.: (057) 732-73-28, Е-mail: kafrm@yandex.ru

  Відп. Марченко Михайло Валентинович
 • «Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу.
  Транспортні технології» (№184)

  Тел.: (0572) 62-21-25, Е-mail: kafolk@bigmir.net

  Відп. Саблина Марія Олександрівна

Видання матеріалів конференцій у Вісниках ХНТУСГ буде здійснено до початку її роботи. Вартість публікації статті (за сторінку) у Віснику ХНТУСГ – 40 грн. Оплата за публікацію статей проводиться за вказаними реквізитами (у призначенні платежу вказати: «За видання науково-технічних видань (Вісник ХНТУСГ №___)» та П.І.Б. авторів).

Вимоги до Вісника ХНТУСГ Реквізити для оплати


-->

Учасники конференції 2015 року У роботі наукової сесії приймали участь представники 40 организаций.

Серед них: Росія – 1 вуз, Бєларусія – 1 вуз, Індія – 1 фірма, наукові установи академії наук України – 1 – НАН та 4 НААН, Україна – 28 вузів та 3 підприємства з 15 областей:

 • Харківської
 • Київської
 • Хмельницької
 • Житомирської
 • Полтавської
 • Сумської
 • Одеської
 • Кіровоградської
 • Запорізької
 • Дніпропетровської
 • Луганської
 • Чернігівської
 • Вінницької
 • Волинської
 • Львівської

Вісники ХНТУСГ ім.П.Василенка Матеріали наукової сесії, що відбулась в м. Харкові 19–20 березня 2015 р, опубліковані у 4-х збірниках з загальною кількістю 965 сторінок, в які ввійшло 160 статей.

«Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві»

Відображені результати теоретичних, експериментальних досліджень, впроваджень нових технологій по відновленню та ремонту сільськогосподарської техніки, а також при її виробництві


Міжнародний науковий журнал
«Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів» Запрошуємо до публікації статей

Публікація статей у журналі (ISSN 2311-441X), що видається на базі навчально-наукового інституту технічного сервісу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка у поточному номері безкоштовна.

В журналі містяться статті, що висвітлюють питання наступних рубрик журналу:

 • - технічного сервісу машин та обладнання;
 • - технологій та засобів діагностування машин та обладнання;
 • - проблем використання паливно-мастильних матеріалів, альтернативних видів палив та змащувальних матеріалів;
 • - проблем надійності та відновлення техніки та обладнання;
 • - енергозабезпечення та енергозбереження;
 • - проблем транспорту та транспортних технологій;
 • - системотехніки і технологій лісового комплексу;
 • - галузеві проблеми економіки.


Відповідальний секретар журналу - Романченко Володимир Миколайович
Тел.: (057) 732-98-16, Е-mail: gurnal_tc@ukr.net

Вимоги до журналуМіжнародний науковий журнал Польської академії наук
«MOTROL» Запрошуємо до публікації статей

У журналі публікуються оригінальні наукові статті обсягом від 8 до 12 сторінок, включаючи таблиці і малюнки. Статті можуть бути англійською, російською або польською мовами. Автори передають видавцю авторські права на свої статті і письмово підтверджують можливість публікації матеріалів.

Статті повинні бути представлені до редакції в електронному вигляді та відповідати вимогам, зазначеним нижче. Вартість публікації уточнюйте у відповідального секретаря журналу.


Відповідальний секретар журналу - Русальов Олександр Михайлович
Тел.: (057) 732-99-65, Е-mail: kaf_mtf@ukr.net

 

Вимоги до журналу «MOTROL»


Цитати на тему

ННІ технічного сервісу

пр.Московський 45, лабораторний корпус, Харків, Україна,61050

(057) 732-79-22

ts@techservis.com.ua